Stora Gelinstipendiet 200 000 kronor

Utdelas till personer som arbetar kliniskt inom transplantationsområdet och som avser att utveckla sin kliniska kompetens vid en utländsk institution. Stipendiet är inte avsett för forskningsändamål

Lilla Gelinstipendiet 50 000 kronor

Stipendiet kan delas mellan två sökanden och är avsett att finansiera kompetensutveckling hos vårdpersonal som är verksamma inom transplantationsområdet. Stipendiet är inte avsett för forskningsändamål.

Sista ansökningsdag är den 6 november 2017.

Ladda ner ansökningsblankett här (PDF) >

 

Stipendier utdelade från stiftelsen sedan 1996

2016

Peter Nordstedt, leg. sjuksköterska
Karolinska Universitetssjukhuset/Huddinge
För deltagande Espen-kongress i Haag, 9 – 12 september 2017
Stipendie: 17 000

Anne Flodén, leg, sjuksköterska, fil doktor
Södra Älvsborgs sjukhus, Borås
För studieresa till Association of Organ Procurement, 10 – 14 dagar mars 2017 Washington DC samt Boulder Colorado mm. USA.
Stipendie: 30 000

2015

Erik Berglund, ST-läkare
Transplantationskirurgiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.
Stipendie för att vistas vid Harvard University och vid Massachusetts General Hospital under ett år för att bland annat delta i ett forskningsprojekt som kan leda till framtida organtransplantationer utan immunosuppression; d v s läkemedel som förhindrar avstötning. 
Stipendie: 100 000

2014

Ingrid Pettersson, Leg. Sjuksköterska, Transplantionscentrum, SU/Sahlgrenska.
Deltagande i transplantationskongress The European Society for Organ Transplantation i Bryssel 13 – 16 september 2015.
Stipendie: 15 000

2011

Anne Flodén, Fil. Dr, leg. sjuksköterska
Donationsenheten, SU/Sahlgrenska
Post doc projekt vid One Leagacy i Los Angeles.
Stipendie: 25 000:-

2010

Annette Lennerling, Med dr, Leg sjuksköterska
Transplantationscentrum, SU/Sahlgrenska
Studier på Erasmus Medical Center (EMC) i Rotterdam Nederländerna för att studera verksamheten vid centret med levande donatorer såsom ”paired exchange” och anonyma donatorer.
Stipendie: 13 200:-

Emma Högström, Leg. Sjuksköterska
Transplantationscentrum, SU/Sahlgrenska
Finansiering av resa och uppehälle för att studera tarmtransplantationer vid Nebraska Medical Center, Omaha samt vid Childrens Hospital i Pittsburg i Pennsylvania.
Stipendie: 40 000:-

Ehab Rafael, Med dr
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Finansiering av studier, klinisk träning samt forskning under två år ”fellowship” på University of Toronto inom området för hepatobilär kirurgi samt lever- och pankreas transplantation.
Stipendie: 100 000:-

2009

Madeleine Nilsson, leg. barnsjuksköterska, Fil. mag
Drottning Silv Drottning Silivias Barn- och ungdomssjukhus, Göteborg
Bidrag för att färdigställa avhandling inför kommande disputation.
Stipendie: 50 000:-

2008

Daniel Lukes, Med. dr
Transplantationscentrum, SU/Sahlgrenska
Clinical fellowship program inom lever/pancreas/gallvägskirurgi (HPB) och levertransplantation.
Stipendie: 100 000:-

Daniel Brattgård, Sjukhuspräst
SU/Sahlgrenska, Göteborg
Handbok i etik för personal inom hälso- och sjukvård.
Etiskt Forum, avdelningen för verksamhetsutveckling och patientsäkerhet.
Stipendie:30 000:-

Charlotte Lovén. Transplantationskoordinator
Transplantationscentrum, SU/Sahlgrenska
International Organ Congress, Berlin, Tyskland.
Stipendie: 18 000:-

2007

Gustaf Herlenius, Leg. läkare, sektionschef
Transplantationscentrum, SU/Sahlgrenska, Göteborg
För att bland annat kunna lägga grunden till ett vårdprogram för tarmtransplantationer med levande givare. Stipendiet kommer att finansiera studieresor till bland annat University of Illinois i Chicago och University of Nebraska Medical Center där man har stora erfarenheter av tarmtransplantationer och behandling av patienter med tarmsjukdomar.
Stipendie: 100 000:-

Peter Nordstedt, Leg. sjuksköterska
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Kompetensutveckling om betydelsen av god nutrition i samband med lever- och njurtransplantation. Stipendiet kommer att användas för deltagande i ”The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism” kongress i Florens 2008.
Stipendie: 16 000:-

Susanne Klang, Patientkoordinator, Leg. sjuksköterska
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Deltagande i ”International Transplant Nurses Society” (ITNS) kongress i Louisiana, USA i sept. 2008. Stipendiet ska även användas för kunskapsutbyte med andra transplantationscentra utanför Sverige.
Stipendie: 15 000:-

2006

Eva Karlsson, Patientkordinator, Leg. sjuksköterska
Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, Göteborg
Deltagande i International Pediatric Transplant Association 4th Congress i Cancun, Mexico.
Stipendie: 24 500:-

2005

Ingela Fehrman-Ekholm, Docent
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg/Sophiahemmet, Stockholm.
Samla data för ett fungerande landsomfattande donatorsregister. Studier i Basel vid prof. Ed Palmers transplantationsimmunologiska forskningslaboratorium.
Stipendie: 100 000:-

Madeleine Nilsson, Leg. barnsjuksköterska, fil. mag
Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, Göteborg
Forskarutbildning samt projektet ”Risken för avstötning av ett transplanterat organ – ett livslångt hot”.
Stipendie: 30 000:-

2004

Annette Lennerling, Medicine doktor, Leg. sjuksköterska
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Deltagande i American Transplantation Society Congress, maj 2005
Stipendie: 30 000:-

William Bennet, Medicine doktor
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Arbeta som ”clinical fellow” på transplantationskirurgiska kliniken vid University of Colorado Health Science Center (UCHSC) i Denver. Syftet är att studera ny teknik inom levertransplantation och lever resektion.
Stipendie: 100 000:-

2003

Anne Flodén, Transplantationskoordinator
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Deltagande i den spanska donationsutbildningen under hösten 2004 ”Advanced international training course in transplant coordination” i Barcelona.
Stipendie: 30 000:-

2002

Michael Breimer, Professor
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Vistelse vid en transplantationsenhet utomlands för att utöka den kliniska kompetensen inom njure/pancreas/ö-cellsområdet, samt inhämta nya impulser för framtida kliniska forskningsprojekt.
Stipendie: 100 000:-

Annika Wolfbrandt, Transplantationskoordinator
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Deltagande i den spanska donationsutbildningen ”Advanced international training course in transplant coordination” i Barcelona.
Stipendie: 30 000:-

2001

Daniel Lukes, Med. Dr
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Studier vid Duke University Medical Center, Durham, NC, USA.
Stipendie: 50 000:-

1999

Bengt Gustavsson, Med. dr
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Vistelse vid Universitetssjukhuset i Hamburg, för kliniskt arbete och forskning om levertransplantationer.
Stipendie: 50 000:

1998

Lisbeth Barkholt, Med. dr
Huddinge Universitetssjukhus
Vistelse vid Transplantation Immunology Laboratory, University of Stanford, för apotosforskning under 1999.
Stipendie: 50 000:-

1997

Bengt Fellström, Docent
Akademiska Sjukhuset, Uppsala
Vistelse vid St Michaels Hospital, Toronto, för att studera DD-PCR-teknologi och hur denna bäst skall kunna användas inom organtransplantation.
Stipendie: 50.000:-

1996

Michael Olausson, Professor
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Vistelse vid University of Miami i USA för att studera tunntarmstransplantation och multipel organtransplantation.
Stipendie: 50 000:-