Stora Gelinstipendiet

Utdelas till personer som arbetar kliniskt inom transplantationsområdet och som avser att utveckla sin kliniska kompetens vid en utländsk institution. Stipendiet är inte avsett för forskningsändamål

Lilla Gelinstipendiet

Stipendiet kan delas mellan två sökanden och är avsett att finansiera kompetensutveckling hos vårdpersonal som är verksamma inom transplantationsområdet. Stipendiet är inte avsett för forskningsändamål.

 

Stipendier utdelade från stiftelsen sedan 1996

2017

Jonas Varkey, läkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
För att utveckla sin kliniska kompetens inom tarmtransplantationer vid Cambridge University Hospital i Storbritannien.
Stipendie: 100 000 kronor

Benedicte Viterius, sjuksköterska vid thoraxoperation vid Skånes Universitetssjukhus i Lund.
För att deltagande i konferensen ISHLT – International Society for Heart & Lung Transplantation.
Stipendie: 10 000 kronor

2016

Peter Nordstedt, leg. sjuksköterska
Karolinska Universitetssjukhuset/Huddinge
För deltagande Espen-kongress i Haag, 9 – 12 september 2017
Stipendie: 17 000 kronor

Anne Flodén, leg, sjuksköterska, fil doktor
Södra Älvsborgs sjukhus, Borås
För studieresa till Association of Organ Procurement, 10 – 14 dagar mars 2017 Washington DC samt Boulder Colorado mm. USA.
Stipendie: 30 000 kronor

2015

Erik Berglund, ST-läkare
Transplantationskirurgiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.
Stipendie för att vistas vid Harvard University och vid Massachusetts General Hospital under ett år för att bland annat delta i ett forskningsprojekt som kan leda till framtida organtransplantationer utan immunosuppression; d v s läkemedel som förhindrar avstötning. 
Stipendie: 100 000 kronor

2014

Ingrid Pettersson, Leg. Sjuksköterska, Transplantionscentrum, SU/Sahlgrenska.
Deltagande i transplantationskongress The European Society for Organ Transplantation i Bryssel 13 – 16 september 2015.
Stipendie: 15 000 kronor

2011

Anne Flodén, Fil. Dr, leg. sjuksköterska
Donationsenheten, SU/Sahlgrenska
Post doc projekt vid One Leagacy i Los Angeles.
Stipendie: 25 000 kronor

2010

Annette Lennerling, Med dr, Leg sjuksköterska
Transplantationscentrum, SU/Sahlgrenska
Studier på Erasmus Medical Center (EMC) i Rotterdam Nederländerna för att studera verksamheten vid centret med levande donatorer såsom ”paired exchange” och anonyma donatorer.
Stipendie: 13 200 kronor

Emma Högström, Leg. Sjuksköterska
Transplantationscentrum, SU/Sahlgrenska
Finansiering av resa och uppehälle för att studera tarmtransplantationer vid Nebraska Medical Center, Omaha samt vid Childrens Hospital i Pittsburg i Pennsylvania.
Stipendie: 40 000 kronor

Ehab Rafael, Med dr
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Finansiering av studier, klinisk träning samt forskning under två år ”fellowship” på University of Toronto inom området för hepatobilär kirurgi samt lever- och pankreas transplantation.
Stipendie: 100 000 kronor

2009

Madeleine Nilsson, leg. barnsjuksköterska, Fil. mag
Drottning Silv Drottning Silivias Barn- och ungdomssjukhus, Göteborg
Bidrag för att färdigställa avhandling inför kommande disputation.
Stipendie: 50 000 kronor

2008

Daniel Lukes, Med. dr
Transplantationscentrum, SU/Sahlgrenska
Clinical fellowship program inom lever/pancreas/gallvägskirurgi (HPB) och levertransplantation.
Stipendie: 100 000 kronor

Daniel Brattgård, Sjukhuspräst
SU/Sahlgrenska, Göteborg
Handbok i etik för personal inom hälso- och sjukvård.
Etiskt Forum, avdelningen för verksamhetsutveckling och patientsäkerhet.
Stipendie:30 000:-

Charlotte Lovén. Transplantationskoordinator
Transplantationscentrum, SU/Sahlgrenska
International Organ Congress, Berlin, Tyskland.
Stipendie: 18 000 kronor

2007

Gustaf Herlenius, Leg. läkare, sektionschef
Transplantationscentrum, SU/Sahlgrenska, Göteborg
För att bland annat kunna lägga grunden till ett vårdprogram för tarmtransplantationer med levande givare. Stipendiet kommer att finansiera studieresor till bland annat University of Illinois i Chicago och University of Nebraska Medical Center där man har stora erfarenheter av tarmtransplantationer och behandling av patienter med tarmsjukdomar.
Stipendie: 100 000 kronor

Peter Nordstedt, Leg. sjuksköterska
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Kompetensutveckling om betydelsen av god nutrition i samband med lever- och njurtransplantation. Stipendiet kommer att användas för deltagande i ”The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism” kongress i Florens 2008.
Stipendie: 16 000 kronor

Susanne Klang, Patientkoordinator, Leg. sjuksköterska
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Deltagande i ”International Transplant Nurses Society” (ITNS) kongress i Louisiana, USA i sept. 2008. Stipendiet ska även användas för kunskapsutbyte med andra transplantationscentra utanför Sverige.
Stipendie: 15 000 kronor

2006

Eva Karlsson, Patientkordinator, Leg. sjuksköterska
Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, Göteborg
Deltagande i International Pediatric Transplant Association 4th Congress i Cancun, Mexico.
Stipendie: 24 500 kronor

2005

Ingela Fehrman-Ekholm, Docent
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg/Sophiahemmet, Stockholm.
Samla data för ett fungerande landsomfattande donatorsregister. Studier i Basel vid prof. Ed Palmers transplantationsimmunologiska forskningslaboratorium.
Stipendie: 100 000 kronor

Madeleine Nilsson, Leg. barnsjuksköterska, fil. mag
Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, Göteborg
Forskarutbildning samt projektet ”Risken för avstötning av ett transplanterat organ – ett livslångt hot”.
Stipendie: 30 000 kronor

2004

Annette Lennerling, Medicine doktor, Leg. sjuksköterska
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Deltagande i American Transplantation Society Congress, maj 2005
Stipendie: 30 000 kronor

William Bennet, Medicine doktor
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Arbeta som ”clinical fellow” på transplantationskirurgiska kliniken vid University of Colorado Health Science Center (UCHSC) i Denver. Syftet är att studera ny teknik inom levertransplantation och lever resektion.
Stipendie: 100 000 kronor

2003

Anne Flodén, Transplantationskoordinator
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Deltagande i den spanska donationsutbildningen under hösten 2004 ”Advanced international training course in transplant coordination” i Barcelona.
Stipendie: 30 000 kronor

2002

Michael Breimer, Professor
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Vistelse vid en transplantationsenhet utomlands för att utöka den kliniska kompetensen inom njure/pancreas/ö-cellsområdet, samt inhämta nya impulser för framtida kliniska forskningsprojekt.
Stipendie: 100 000 kronor

Annika Wolfbrandt, Transplantationskoordinator
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Deltagande i den spanska donationsutbildningen ”Advanced international training course in transplant coordination” i Barcelona.
Stipendie: 30 000 kronor

2001

Daniel Lukes, Med. Dr
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Studier vid Duke University Medical Center, Durham, NC, USA.
Stipendie: 50 000 kronor

1999

Bengt Gustavsson, Med. dr
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Vistelse vid Universitetssjukhuset i Hamburg, för kliniskt arbete och forskning om levertransplantationer.
Stipendie: 50 000 kronor

1998

Lisbeth Barkholt, Med. dr
Huddinge Universitetssjukhus
Vistelse vid Transplantation Immunology Laboratory, University of Stanford, för apotosforskning under 1999.
Stipendie: 50 000 kronor

1997

Bengt Fellström, Docent
Akademiska Sjukhuset, Uppsala
Vistelse vid St Michaels Hospital, Toronto, för att studera DD-PCR-teknologi och hur denna bäst skall kunna användas inom organtransplantation.
Stipendie: 50.000 kronor

1996

Michael Olausson, Professor
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Vistelse vid University of Miami i USA för att studera tunntarmstransplantation och multipel organtransplantation.
Stipendie: 50 000 kronor