Stiftelsens huvuduppgift är att dela ut bidrag till vetenskapliga forsknings- och utvecklingsprojekt som rör transplantationer av organ.

 


600 000 kronor till transplantationsforskning

Det pågår framgångsrik transplantationsforskning i Sverige. Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond (Gelinfonden) har sedan 1982 delat ut bidrag till forskning inom transplantationsområdet. I år får 7 forskare dela på 600 000 kronor.

2017 års forskningsbidrag från Gelinfonden fördelas enligt följande >


Välkommen att nominera årets hedersmedlem!

Det är dags att nominera 2017 års hedersmedlem i Livet som Gåva, en tradition som skapades i samband med Europeiska Donationsdagen 2003.
Utmärkelsen tilldelas personer som under lång tid har visat ett djupt personligt engagemang för dona­tion av organ och vävnader utöver vad som ingår i den ordinarie yrkesutövningen.

Läs mer >


Gåvor till stiftelsen

Det inkommer ständigt penninggåvor, testamenterade gåvor och minnesgåvor till Stiftelsen. Alla bidrag till stiftelsen, stora som små, är mycket värdefulla och avsätts oavkortat för viktig forskning inom transplantationsområdet.  Styrelsen framför ett varmt och innerligt tack för alla generösa gåvor.


90-konto

Stiftelsens styrelse har beslutat att ansöka om få bli registrerad hos Svensk Insamlingskontroll för att få ett insamlingskonto, s k 90-konto för bank- och plusgiro.