Stiftelsens huvuduppgift är att dela ut bidrag till vetenskapliga forsknings- och utvecklingsprojekt som rör transplantationer av organ.


Åtta transplantationsforskare får dela på 725 000 kronor

Det pågår framgångsrik transplantationsforskning i Sverige. Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond (Gelinfonden) har sedan 1982 delat ut bidrag till forskning inom transplantationsområdet. I år får 8 forskare dela på 725 000 kronor.
Läs mer >


7 oktober 2016

Årets hedersmedlem utsedd av Livet som Gåva

Pamela Lindgren har utsetts till årets hedersmedlem av Livet som Gåva. Med design och kultur har Pamela Lindgren genom sitt projekt RECYCLE ME bidragit till att öka förståelsen för donation av organ och vävnader. Priset delades ut i samband med Gelinsymposiet i Göteborg 7 oktober.

Läs artikel i Göteborgs-Posten om Pamelas arbete >


Utlysning av årets Gelinstipendier

Stora Gelinstipendiet 100 000 kronor

Utdelas till personer som arbetar kliniskt inom transplantationsområdet och som avser att utveckla sin kliniska kompetens vid en utländsk institution. Stipendiet är inte avsett för forskningsändamål.

Lilla Gelinstipendiet 50 000 kronor

Stipendiet kan delas mellan två sökanden och är avsett att finansiera kompetensutveckling hos vårdpersonal som är verksamma inom transplantationsområdet. Stipendiet är inte avsett för forskningsändamål.

Sista ansökningsdag är den 7 november 2016.

Se mer under rubriken Ansökan >


Årets Gelinstipendiat utsedd!

2015 års Gelinstipendium är på 100 000 kronor och har tilldelats medicine doktor Erik Berglund som arbetar som ST-läkare vid Transplantationskirurgiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Erik får stipendiet för att vistas vid Harvard University och vid Massachusetts General Hospital under ett år för att bland annat delta i ett forskningsprojekt som kan leda till framtida organtransplantationer utan immunosuppression; dvs läkemedel som förhindrar avstötning. Ett viktigt syfte med Gelinstipendiet är att stipendiaten även ska delta i det kliniska arbetet vid en utländsk klinik för att kunna implementera erfarenheterna vid sin hemmaklinik.


En miljon kronor har utdelats till transplantationsforskning under 2015

I år får tio forskare dela på en miljon kronor. Läs mer om vilka forskare som fått årets bidrag och till vilka forskningsprojekt under rubriken Nyheter. Under rubriken Forskning presenteras även tidigare forskningsbidrag .


Gåvor till stiftelsen

Det inkommer ständigt penninggåvor, testamenterade gåvor och minnesgåvor till Stiftelsen. Alla bidrag till stiftelsen, stora som små, är mycket värdefulla och avsätts oavkortat för viktig forskning inom transplantationsområdet.  Styrelsen framför ett varmt och innerligt tack för alla generösa gåvor.


90-konto

Stiftelsens styrelse har beslutat att ansöka om få bli registrerad hos Svensk Insamlingskontroll för att få ett insamlingskonto, s k 90-konto för bank- och plusgiro.