Stiftelsens huvuduppgift är att dela ut bidrag till vetenskapliga forsknings- och utvecklingsprojekt som rör transplantationer av organ.


Välkommen att nominera årets hedersmedlem!

Det är dags att nominera 2017 års hedersmedlem i Livet som Gåva, en tradition som skapades i samband med Europeiska Donationsdagen 2003.
Utmärkelsen tilldelas personer som under lång tid har visat ett djupt personligt engagemang för dona­tion av organ och vävnader utöver vad som ingår i den ordinarie yrkesutövningen.

Läs mer >


Utlysning av årets Gelinstipendier 2017

Stora Gelinstipendiet 200 000 kronor

Utdelas till personer som arbetar kliniskt inom transplantationsområdet och som avser att utveckla sin kliniska kompetens vid en utländsk institution. Stipendiet är inte avsett för forskningsändamål

Lilla Gelinstipendiet 50 000 kronor

Stipendiet kan delas mellan två sökanden och är avsett att finansiera kompetensutveckling hos vårdpersonal som är verksamma inom transplantationsområdet. Stipendiet är inte avsett för forskningsändamål.

Sista ansökningsdag är den 6 november 2017.

Se mer under rubriken Ansökan >


Gåvor till stiftelsen

Det inkommer ständigt penninggåvor, testamenterade gåvor och minnesgåvor till Stiftelsen. Alla bidrag till stiftelsen, stora som små, är mycket värdefulla och avsätts oavkortat för viktig forskning inom transplantationsområdet.  Styrelsen framför ett varmt och innerligt tack för alla generösa gåvor.


90-konto

Stiftelsens styrelse har beslutat att ansöka om få bli registrerad hos Svensk Insamlingskontroll för att få ett insamlingskonto, s k 90-konto för bank- och plusgiro.