Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond har till ändamål att lämna ekonomiska bidrag till forskning och utvecklingsverksamhet som främjar den aktiva uremivården med huvudsaklig inriktning på forskning som rör njurtransplantationer.

 


Nu kan du ge din gåva via Swish.

Från och med nu kan du stödja Gelinfonden på Swishnummer 123 154 30 16.
Alla gåvor till stiftelsen är mycket värdefulla. Tack för ditt bidrag!


Ansökan har öppnat för 2018 års forskningsbidrag!

Stiftelsen utlyser 2018 forskningsmedel upp till 600 000 kronor.

Läs mer och ansök >


Välkommen att nominera årets hedersmedlem!

Det är dags att nominera 2018 års hedersmedlem i Livet som Gåva, en tradition som skapades i samband med Europeiska Donationsdagen 2003.
Utmärkelsen tilldelas personer som under lång tid har visat ett djupt personligt engagemang för dona­tion av organ och vävnader utöver vad som ingår i den ordinarie yrkesutövningen.

Läs mer om nomineringen >


Årets hedersmedlem 2017 utsedd av Livet som Gåva

Till hedersmedlemmar 2017 utsågs Lars Mjörnstedt, Gunnar Tufveson och Nils H Persson. De tre får utmärkelsen med motivering; ”För ett mångårigt djupt engagemang för organdonation och för initiativet att bilda Livet som Gåva.”

Läs mer >


Gåvor till stiftelsen

Det inkommer ständigt penninggåvor, testamenterade gåvor och minnesgåvor till Stiftelsen. Alla bidrag till stiftelsen, stora som små, är mycket värdefulla och avsätts oavkortat för viktig forskning inom transplantationsområdet.  Styrelsen framför ett varmt och innerligt tack för alla generösa gåvor.


90-konto

Stiftelsens styrelse har beslutat att ansöka om få bli registrerad hos Svensk Insamlingskontroll för att få ett insamlingskonto, s k 90-konto för bank- och plusgiro.