Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond har till ändamål att lämna ekonomiska bidrag till forskning och utvecklingsverksamhet som främjar den aktiva uremivården med huvudsaklig inriktning på forskning som rör njurtransplantationer.

 

 

425 000 kronor har utdelats till forskning om njurtransplantationer

Läs mer på Nyheter och sidan om forskning

 


 

Årets hedersmedlem 2018 utsedd av Livet som Gåva

Lotta Nilsson, arrangör och initiativtagare till Tjörn Triathlon, har tilldelats Livet som Gåvas hedersutmärkelse 2018 för sitt stora engagemang för organdonation. Livet som Gåvas hedersutmärkelseutdelades i samverkan med Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond och tilldelas personer som under lång tid har visat ett djupt personligt engagemang för donation av organ och vävnader utöver vad som förväntas i deras yrkesutövning.

Läs mer >


Gåvor till stiftelsen

Det inkommer ständigt penninggåvor, testamenterade gåvor och minnesgåvor till Stiftelsen. Alla bidrag till stiftelsen, stora som små, är mycket värdefulla och avsätts oavkortat för viktig forskning inom transplantationsområdet.  Styrelsen framför ett varmt och innerligt tack för alla generösa gåvor. Det går att ge en gåva direkt via Swish 123 154 30 16.

 


90-konto

Stiftelsens styrelse har beslutat att ansöka om få bli registrerad hos Svensk Insamlingskontroll för att få ett insamlingskonto, s k 90-konto för bank- och plusgiro.