Nyheter

Hur påverkar njurtransplantation åldersmarkörer och vaskulär förkalkning? En prospektiv studie

Peter Stenvinkel75 000:-
Peter Stenvinkel, Professor i medicinska njursjukdomar
Karolinska Institutet

Forskningen syftar till att få information om hur den uremiska miljön accelererar åldrandeprocessen i främst blodkärl. Hjärt-­‐kärl komplikationer är en vanlig orsak till för tidig död hos njursjuka och njurtransplanterade. Bättre förståelse för de mekanismer som är orsaken kan leda till nya framtida behandlingar.