NYHETER

425 000 kronor till forskning om njurtransplantationer

 Helena Genberg – Medicine doktor, Karolinska Universitetssjukhuset, Patientområde  transplantation

 ”Blodgruppsinkompatibla njurtransplantationer med njurar från avlidna  donatorer.”

Forskningsbidrag 150 000 kronor

   Gabriel Strandberg – Läkare, Kliniska vetenskaper, Malmö, Lunds universitet

 ”Aktivering av det medfödda immunförsvaret och dess inflytande på  cellrekrytering vid organtransplantation.”

Forskningsbidrag 100 000 kronor

 Anette Lennerling – Med dr, docent, Transplantationscentrum Sahlgrenska  Universitetssjukhuset.

 ”Hälsolitteraracitet hos patienter med terminal njursvikt och efter  njurtransplantation.”

Forskningsbidrag 100 000 kronor

 Helen Erlandsson – Specialistläkare, Karolinska Institutet

 ”Kliniska biomarkörers association med hjärt-kärlsjukdom och död hos        njurtransplantation recipienter med levande donatorer.”

Forskningsbidrag 75 000 kronor

Hur påverkar njurtransplantation åldersmarkörer och vaskulär förkalkning? En prospektiv studie

Peter Stenvinkel75 000:-
Peter Stenvinkel, Professor i medicinska njursjukdomar
Karolinska Institutet

Forskningen syftar till att få information om hur den uremiska miljön accelererar åldrandeprocessen i främst blodkärl. Hjärt-­‐kärl komplikationer är en vanlig orsak till för tidig död hos njursjuka och njurtransplanterade. Bättre förståelse för de mekanismer som är orsaken kan leda till nya framtida behandlingar.