NYHETER

425 000 kronor till forskning om njurtransplantationer

 Helena Genberg – Medicine doktor, Karolinska Universitetssjukhuset, Patientområde  transplantation

 ”Blodgruppsinkompatibla njurtransplantationer med njurar från avlidna  donatorer.”

Forskningsbidrag 150 000 kronor

   Gabriel Strandberg – Läkare, Kliniska vetenskaper, Malmö, Lunds universitet

 ”Aktivering av det medfödda immunförsvaret och dess inflytande på  cellrekrytering vid organtransplantation.”

Forskningsbidrag 100 000 kronor

 Anette Lennerling – Med dr, docent, Transplantationscentrum Sahlgrenska  Universitetssjukhuset.

 ”Hälsolitteraracitet hos patienter med terminal njursvikt och efter  njurtransplantation.”

Forskningsbidrag 100 000 kronor

 Helen Erlandsson – Specialistläkare, Karolinska Institutet

 ”Kliniska biomarkörers association med hjärt-kärlsjukdom och död hos        njurtransplantation recipienter med levande donatorer.”

Forskningsbidrag 75 000 kronor

Optimering av immunmodulerande cellterapi för att uppnå operationell tolerans efter levertransplantation

Ming Han YaoForskningsbidrag 2017

100 000 kronor
Ming Han Yao – Legitimerad läkare, Karolinska institutet, Stockholm

Utvärdering av levande anonyma donatorer till njurtransplantation

Ingela Fernman EkholmForskningsbidrag 2016

50 000:-
Ingela Fehrman-Ekholm – 
Adj. professor, Karolinska Universitetssjukhuset

Hepatit C-behandling med direktverkande antiviraler (DAA) i det pre- peri- och postoperativa skedet vid levertransplantation

Maria CastedalForskningbidrag 2016

100 000 kronor
Maria Castedal – Med. doktor, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ett nytt sätt att påvisa avstötning efter hjärttransplantation

Jan SunnegårdhForskningsbidrag 2016

100 000 kronor
Jan Sunnegårdh – Professor, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet

Studier av immunogen effekt(de novo DSA) av svin-influensa (H1N1) vaccin hos transplanterade patienter

Vanda FrimanForskningsbidrag 2016

100 000:-
Vanda Friman – Docent, Infektionskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Njurens regenerativa förmåga efter njurtransplantation utgår från spridda celler (SC) belägna i njurtubuli och Bowmans kapsel

Martin JOhanssonForskningsbidrag 2016

100 000:-
Martin Johansson – Docent, Lunds universitet

Identifiering och kvantifiering av donatorsspecifika och komplementbindande HLA antikroppar för individualiserad riskbedömning och behandling före och efter njurtransplantation

Seema Bard-AgrawalForskningsbidrag 2016

75 000:-
Seema Baid-Agrawal – Docent, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Mekanisk perfusion vid svår hjärtsvikt – experimentella och kliniska studier

Göran Dellgren

Forskningsbidrag 2016

100 000:-
Göran Dellgren – Docent, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Stamcellsregenererade vener för dialysändamål

Michael OlaussonForskningsbidrag 2016

100 000:-
Michael Olausson – Professor, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet

 

Årets hedersmedlem 2016 utsedd av Livet som Gåva

Pamela Lindgren7 oktober 2016

Pamela Lindgren har utsetts till årets hedersmedlem av Livet som Gåva. Med design och kultur har Pamela Lindgren genom sitt projekt RECYCLE ME bidragit till att öka förståelsen för donation av organ och vävnader. Priset delades ut i samband med Gelinsymposiet i Göteborg 7 oktober.

Läs artikel i Göteborgs-Posten om Pamelas arbete >