Välkommen att nominera årets hedersmedlem!

Det är dags att nominera 2017 års hedersmedlem i Livet som Gåva, en tradition som skapades i samband med Europeiska Donationsdagen 2003.

Utmärkelsen tilldelas personer som under lång tid har visat ett djupt personligt engagemang för dona­tion av organ och vävnader utöver vad som ingår i den ordinarie yrkesutövningen.

Hedersutmärkelsen kommer att utdelas i samband med Donationsveckan som i år infaller under vecka 41, 9 – 15 oktober.

Utdelningsceremonin sker i samverkan med Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond (www.gelinfonden.org).

Vi önskar få Din nominering senast fredagen den 29 september 2017 till:

Livet som Gåva
Box 650
101 32 Stockholm
Tel. 08 – 546 405 00
E-post: info@njurforbundet.se

Ladda ner PDF med nomineringen >

Utvärdering av levande anonyma donatorer till njurtransplantation

Ingela Fernman EkholmForskningsbidrag 2016

50.000:-
Ingela Fehrman-Ekholm – 
Adj. professor, Karolinska Universitetssjukhuset

Hepatit C-behandling med direktverkande antiviraler (DAA) i det pre- peri- och postoperativa skedet vid levertransplantation

Maria CastedalForskningbidrag 2016

100 000 kronor
Maria Castedal – Med. doktor, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ett nytt sätt att påvisa avstötning efter hjärttransplantation

Jan SunnegårdhForskningsbidrag 2016

100 000 kronor
Jan Sunnegårdh – Professor, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet

Studier av immunogen effekt(de novo DSA) av svin-influensa (H1N1) vaccin hos transplanterade patienter

Vanda FrimanForskningsbidrag 2016

100 000:-
Vanda Friman – Docent, Infektionskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Njurens regenerativa förmåga efter njurtransplantation utgår från spridda celler (SC) belägna i njurtubuli och Bowmans kapsel

Martin JOhanssonForskningsbidrag 2016

100 000:-
Martin Johansson – Docent, Lunds universitet

Identifiering och kvantifiering av donatorsspecifika och komplementbindande HLA antikroppar för individualiserad riskbedömning och behandling före och efter njurtransplantation

Seema Bard-AgrawalForskningsbidrag 2016

75 000:-
Seema Baid-Agrawal – Docent, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Mekanisk perfusion vid svår hjärtsvikt – experimentella och kliniska studier

Göran Dellgren

Forskningsbidrag 2016

100 000:-
Göran Dellgren – Docent, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Stamcellsregenererade vener för dialysändamål

Michael OlaussonForskningsbidrag 2016

100 000:-
Michael Olausson – Professor, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet

 

Årets hedersmedlem 2016 utsedd av Livet som Gåva

Pamela Lindgren7 oktober 2016

Pamela Lindgren har utsetts till årets hedersmedlem av Livet som Gåva. Med design och kultur har Pamela Lindgren genom sitt projekt RECYCLE ME bidragit till att öka förståelsen för donation av organ och vävnader. Priset delades ut i samband med Gelinsymposiet i Göteborg 7 oktober.

Läs artikel i Göteborgs-Posten om Pamelas arbete >

Stipendium för studier om transplantation utan medicin mot avstötning

Erik Berglund Stipendiat Stiftelsen Lars-Erik Gelin

Gelinstipendiat 2015

100 000:-
Erik Berglund
, 29 år, ST-läkare
Transplantationskirurgiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Erik får stipendiet för att vistas vid Harvard University och vid Massachusetts General Hospital under ett år för att bland annat delta i ett forskningsprojekt som kan leda till framtida organtransplantationer utan immunosuppression; d v s läkemedel som förhindrar avstötning. Ett viktigt syfte med Gelinstipendiet är att stipendiaten även ska delta i det kliniska arbetet vid en utländsk klinik för att kunna implementera erfarenheterna vid sin hemmaklinik.