Nyheter

Årets hedersmedlem 2017 utsedd av Livet som Gåva

Livet som Gåva, hedersmedlemmar 2017Till hedersmedlemmar 2017 utsågs Lars Mjörnstedt, Gunnar Tufveson och Nils H Persson. De tre får utmärkelsen med motivering; ”För ett mångårigt djupt engagemang för organdonation och för initiativet att bilda Livet som Gåva.”

 

Foto från utdelningsceremonin då de mottog diplom och en glasskulptur designad av Bertil Vallien.

600 000 kronor till transplantationsforskning 2017

Det pågår framgångsrik transplantationsforskning i Sverige. Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond (Gelinfonden) har sedan 1982 delat ut bidrag till forskning inom transplantationsområdet. 2017 fick 7 forskare dela på 600 000 kronor.

Modulering av biologiska svar av transplanterbar njure från avlidna hjärtdonatorer leder till ökning av livsduglighet och minskning av cellulär skada genom användning av konserveringslösningar/system

Banerjee DebashishForskningsbidrag 2017

100 000 kronor
Banerjee Debashish – Postdoktoral forskare, Sahlgrenska Akademin, Göteborg

Urinvägsinfektioner hos njurtransplanterade patienter

Vanda FrimanForskningsbidrag 2017

50 000 kronor
Vanda Friman – Docent, Infektionskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

MikroRNA som icke-invasiv biomarkör för rejektion efter hjärttransplantation

Olo GidlöfForskningsbidrag 2017

50 000 kronor
Olof Gidlöf – Fil. Doktor, Lunds universitet

Takotsubo kardiomyopati hos potentiella hjärtdonatorer

Jonatan OrasForskningsbidrag 2017

100.000:-
Jonatan Oras – Medicine doktor, Sahlgrenska Akademin, Göteborg

 

Immunregulatoriska sjukdomar hos organtransplanterade patienter, med fokus på pediatrisk levertransplantation

Robert Saalman

Forskningsbidrag 2017

100 000 kronor
Robert Saalman
– Docent, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Normoterm perfusion ex-vivo av njurar utsatta för hjärtdöd och cirkulationstillstånd i fyra timmar

Forskningsbidrag 2017

100 000 kronor
John Söfteland – Legitimerad läkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Optimering av immunmodulerande cellterapi för att uppnå operationell tolerans efter levertransplantation

Ming Han YaoForskningsbidrag 2017

100 000 kronor
Ming Han Yao – Legitimerad läkare, Karolinska institutet, Stockholm

Utvärdering av levande anonyma donatorer till njurtransplantation

Ingela Fernman EkholmForskningsbidrag 2016

50 000:-
Ingela Fehrman-Ekholm – 
Adj. professor, Karolinska Universitetssjukhuset