NYHETER

425 000 kronor till forskning om njurtransplantationer

 Helena Genberg – Medicine doktor, Karolinska Universitetssjukhuset, Patientområde  transplantation

 ”Blodgruppsinkompatibla njurtransplantationer med njurar från avlidna  donatorer.”

Forskningsbidrag 150 000 kronor

   Gabriel Strandberg – Läkare, Kliniska vetenskaper, Malmö, Lunds universitet

 ”Aktivering av det medfödda immunförsvaret och dess inflytande på  cellrekrytering vid organtransplantation.”

Forskningsbidrag 100 000 kronor

 Anette Lennerling – Med dr, docent, Transplantationscentrum Sahlgrenska  Universitetssjukhuset.

 ”Hälsolitteraracitet hos patienter med terminal njursvikt och efter  njurtransplantation.”

Forskningsbidrag 100 000 kronor

 Helen Erlandsson – Specialistläkare, Karolinska Institutet

 ”Kliniska biomarkörers association med hjärt-kärlsjukdom och död hos        njurtransplantation recipienter med levande donatorer.”

Forskningsbidrag 75 000 kronor

Njurkonferensen 2018

Njurkonferensen 2018

Läs utvärderingen från Njurkonferensen i Göteborg 5-6 oktober 2018.
För mer information om Njurkonferensen och anmälan inför nästa konferens 2020 lär mer på Njurkonferens.se

Årets hedersmedlem 2018 utsedd av Livet som Gåva

Lotta Nilsson

Lotta Nilsson, arrangör och initiativtagare till Tjörn Triathlon, har tilldelats Livet som Gåvas hedersutmärkelse 2018 för sitt stora engagemang för organdonation. Livet som Gåvas hedersutmärkelseutdelades i samverkan med Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond och tilldelas personer som under lång tid har visat ett djupt personligt engagemang för donation av organ och vävnader utöver vad som förväntas i deras yrkesutövning.

Årets hedersmedlem 2017 utsedd av Livet som Gåva

Livet som Gåva, hedersmedlemmar 2017Till hedersmedlemmar 2017 utsågs Lars Mjörnstedt, Gunnar Tufveson och Nils H Persson. De tre får utmärkelsen med motivering; ”För ett mångårigt djupt engagemang för organdonation och för initiativet att bilda Livet som Gåva.”

 

Foto från utdelningsceremonin då de mottog diplom och en glasskulptur designad av Bertil Vallien.

600 000 kronor till transplantationsforskning 2017

Det pågår framgångsrik transplantationsforskning i Sverige. Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond (Gelinfonden) har sedan 1982 delat ut bidrag till forskning inom transplantationsområdet. 2017 fick 7 forskare dela på 600 000 kronor.

Modulering av biologiska svar av transplanterbar njure från avlidna hjärtdonatorer leder till ökning av livsduglighet och minskning av cellulär skada genom användning av konserveringslösningar/system

Banerjee DebashishForskningsbidrag 2017

100 000 kronor
Banerjee Debashish – Postdoktoral forskare, Sahlgrenska Akademin, Göteborg

Urinvägsinfektioner hos njurtransplanterade patienter

Vanda FrimanForskningsbidrag 2017

50 000 kronor
Vanda Friman – Docent, Infektionskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

MikroRNA som icke-invasiv biomarkör för rejektion efter hjärttransplantation

Olo GidlöfForskningsbidrag 2017

50 000 kronor
Olof Gidlöf – Fil. Doktor, Lunds universitet

Takotsubo kardiomyopati hos potentiella hjärtdonatorer

Jonatan OrasForskningsbidrag 2017

100.000:-
Jonatan Oras – Medicine doktor, Sahlgrenska Akademin, Göteborg

 

Immunregulatoriska sjukdomar hos organtransplanterade patienter, med fokus på pediatrisk levertransplantation

Robert Saalman

Forskningsbidrag 2017

100 000 kronor
Robert Saalman
– Docent, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Normoterm perfusion ex-vivo av njurar utsatta för hjärtdöd och cirkulationstillstånd i fyra timmar

Forskningsbidrag 2017

100 000 kronor
John Söfteland – Legitimerad läkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset