600 000 kronor till transplantationsforskning 2017

Det pågår framgångsrik transplantationsforskning i Sverige. Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond (Gelinfonden) har sedan 1982 delat ut bidrag till forskning inom transplantationsområdet. I år får 7 forskare dela på 600 000 kronor.

Modulering av biologiska svar av transplanterbar njure från avlidna hjärtdonatorer leder till ökning av livsduglighet och minskning av cellulär skada genom användning av konserveringslösningar/system

Banerjee DebashishForskningsbidrag 2017

100 000 kronor
Banerjee Debashish – Postdoktoral forskare, Sahlgrenska Akademin, Göteborg

Urinvägsinfektioner hos njurtransplanterade patienter

Vanda FrimanForskningsbidrag 2017

50 000 kronor
Vanda Friman – Docent, Infektionskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

MikroRNA som icke-invasiv biomarkör för rejektion efter hjärttransplantation

Olo GidlöfForskningsbidrag 2017

50 000 kronor
Olof Gidlöf – Fil. Doktor, Lunds universitet

Takotsubo kardiomyopati hos potentiella hjärtdonatorer

Jonatan OrasForskningsbidrag 2017

100.000:-
Jonatan Oras – Medicine doktor, Sahlgrenska Akademin, Göteborg

 

Immunregulatoriska sjukdomar hos organtransplanterade patienter, med fokus på pediatrisk levertransplantation

Robert Saalman

Forskningsbidrag 2017

100 000 kronor
Robert Saalman
– Docent, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Normoterm perfusion ex-vivo av njurar utsatta för hjärtdöd och cirkulationstillstånd i fyra timmar

Forskningsbidrag 2017

100 000 kronor
John Söfteland – Legitimerad läkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Optimering av immunmodulerande cellterapi för att uppnå operationell tolerans efter levertransplantation

Ming Han YaoForskningsbidrag 2017

100 000 kronor
Ming Han Yao – Legitimerad läkare, Karolinska institutet, Stockholm

Utvärdering av levande anonyma donatorer till njurtransplantation

Ingela Fernman EkholmForskningsbidrag 2016

50 000:-
Ingela Fehrman-Ekholm – 
Adj. professor, Karolinska Universitetssjukhuset

Hepatit C-behandling med direktverkande antiviraler (DAA) i det pre- peri- och postoperativa skedet vid levertransplantation

Maria CastedalForskningbidrag 2016

100 000 kronor
Maria Castedal – Med. doktor, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ett nytt sätt att påvisa avstötning efter hjärttransplantation

Jan SunnegårdhForskningsbidrag 2016

100 000 kronor
Jan Sunnegårdh – Professor, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet