Banbrytande pionjär

Lars-Erik GelinLars-Erik Gelin (1920 – 1980), ofta kallad ”Charlie Gelin”, var läkare och innehavare av den första professuren i transplantationskirurgi i Sverige. Han blev känd som en banbrytande forskare inom transplantationsområdet både nationellt och internationellt.

Redan 1965 byggde Lars-Erik Gelin upp en särskild transplantationsenhet på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Verksamheten utvecklades framgångsrikt och under 1970-talet blev kliniken den internationellt ledande när det gäller njurtransplantationer.

Idag är Transplantationscentrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset en direkt fortsättning av Lars-Erik Gelins pionjärinsatser och kliniken håller fortfarande sin ställning som Sveriges största.

Se unikt filmmaterial!

Ta del av den unika filmen om Lars-Erik Gelins arbete vid transplantationsenheten på Sahgrenska sjukkhuset i Göteborg, där vi bland annat får se en njurtransplantation. Materialet är hämtat från SVT:s arkiv och det medicinska programmet Ronden som sändes 1967-1968.