Styrelse 2019

Håkan Hedman
Ordförande, medicine hedersdoktor
Tel. 070-718 16 70
E-post >

Johan Gelin
Vice ordförande, docent kirurgi
Tel. 073-382 93 64
E-post >

Anders Olsson
Kassör
Tel. 070-298 05 56
E-post >

Tina Pajunen
Sekreterare
Tel. 070-631 40 63
E-post >

Michael Olausson
Professor, transplantationskirurgi
E-post >

Gunilla Gelin Thorstenson
Ledamot
E-post >

Bertil Jonsson
Ledamot
E-post >

Charlotte Lovén
Ledamot, transplantationskoordinator
E-post >

Börje Johansson
Ledamot
E-post >

Henrik Eriksson
Ledamot
E-post >

Ingela Fehrman
Ledamot, professor njurmedicin
E-post >

Jenny Nyström
Ledamot
E-post >

Revisorer:

Eva Nilsson
Godkänd revisor
Tel. 031-55 17 90
E-post >

PO Örwall
Förtroendevald revisor
Tel. 070-676 78 07

Kansli

Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond
Slottsskogsgatan 12
414 53 GÖTEBORG

Ulla-Britt Ljungström
Kanslist
Tel. 031-338 01 08
E-post >