Ansökan

Forskningsmedel för njurtransplantationer 2018

Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond har till ändamål att lämna ekonomiska bidrag till forskning och utvecklingsverksamhet som främjar den aktiva uremivården med huvudsaklig inriktning på forskning som rör njurtransplantationer.
Stiftelsen utlyser forskningsmedel upp till 600 000 kronor med senaste ansökningsdag den 16 november 2018.

Ladda ner ansökningsblankett här >

Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda i 7 exemplar senast den 16 november 2018.
En svensk sammanfattning ska bifogas om projektet är författat på engelska.

Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond
Slottsskogsgatan 12
414 53 GÖTEBORG

För mer information:
Telefon: 031 – 338 01 08
E-post >


Välkommen att nominera årets hedersmedlem!

Det är dags att nominera 2018 års hedersmedlem i Livet som Gåva. Utmärkelsen tilldelas personer som under lång tid har visat ett djupt personligt engagemang för donation av organ och vävnader utöver vad som ingår i den ordinarie yrkesutövningen.

Hedersutmärkelsen kommer att offentliggöras under Donationsveckan som i år infaller under vecka 41, 8 – 14 oktober. Utdelningsceremonin sker i samverkan med Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond.

Vi önskar få Din nominering senast fredagen den 21 september 2018 till:

Livet som Gåva
c/o Njurförbundet
Box 650
101 32 Stockholm
Tel. 08 – 546 405 00
E-post: info@njurforbundet.se

Ladda ner nominering av hedersmedlem 2018 >