Ansökan

Forskningsmedel för njurtransplantationer 2019

Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond har till ändamål att lämna ekonomiska bidrag till forskning och utvecklingsverksamhet som främjar den aktiva uremivården med huvudsaklig inriktning på forskning som rör njurtransplantationer.
Stiftelsen utlyser forskningsmedel upp till 600 000 kronor med senaste ansökningsdag den 12 april 2019.

Hämta ansökningsformulär här.

En svensk sammanfattning ska bifogas om projektet är författat på engelska.

Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond
Slottsskogsgatan 12
414 53 GÖTEBORG

För mer information:
Telefon: 031 – 338 01 08
E-post >