Utlysning av Gelinstipendier

Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond grundades 1981 och har till ändamål att lämna bidrag till forskning och utveckling inom transplantationsområdet. Årligen utdelas till mellan 700 000 till 1 000 000 kronor till olika forskningsprojekt.

Gelinstipendiet utdelas för kompetensutveckling som ligger inom stiftelsens ändamål

 

Stora Gelinstipendiet 200 000 kronor

Utdelas till personer som arbetar kliniskt inom transplantationsområdet och som avser att utveckla sin kliniska kompetens vid en utländsk institution. Stipendiet är inte avsett för forskningsändamål

Lilla Gelinstipendiet 50 000 kronor

Stipendiet kan delas mellan två sökanden och är avsett att finansiera kompetensutveckling hos vårdpersonal som är verksamma inom transplantationsområdet. Stipendiet är inte avsett för forskningsändamål.

Sista ansökningsdag är den 6 november 2017.

Ladda ner ansökningsblankett här (PDF) >

 

Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond
Slottsskogsgatan 12
414 53 Göteborg
Telefon: 031 – 338 01 08
E-post: info@gelinfonden.org