Ansökan

Stiftelsens huvuduppgift är att dela ut bidrag till vetenskapliga forsknings- och utvecklingsprojekt som rör transplantation. Projekten skall bedrivas vid institutioner i Sverige. Forskning som berör patienters psykosociala situation samt forskning om organdonation ingår i stiftelsens ändamål. Forskningsprojekt som förväntas få klinisk betydelse inom en överskådlig framtid bör prioriteras.

Bidrag för transplantationsforskning 2017

Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond delar ut bidrag till vetenskapliga forskningsprojekt inom transplantationsområdet. Projekten skall bedrivas vid institutioner i Sverige. Utlyst belopp under 2017 är 1 miljon kronor.

Ladda ner ansökningsblanketten här (PDF) >

Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda i 7 exemplar senast den 14 april 2017. En svensk sammanfattning ska bifogas om projektet är författat på engelska.

Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond
Slottsskogsgatan 12
414 53 GÖTEBORG

För mer information:
Telefon: 031 – 338 01 08
E-post >